De klassieke homeopathie is een van de mooiste geneeswijzen. Door inname van een passend middel, wordt er een energieblokkade opgeheven, waardoor het lichaam zelf weer in staat gesteld wordt om zijn ziekte te herstellen.

De grootste uitdaging is het vinden van het passende homeopathische middel. Dit moet passend zijn bij de gehele patiënt met al zijn verschijnselen, uiterlijke kenmerken, gevoelens, en angsten. Deze moeten eerst goed in beeld gebracht worden.

Het is een hele uitdaging om bij dieren zaken zoals gevoelens en angsten naar boven te halen. Daarvoor is het voor u als eigenaar van het grootste belang dat u observeert en niet interpreteert. Het consult bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek, maar ook uit een groot interview met de eigenaar. Om u daar op voor te bereiden, vragen we u zo compleet mogelijk een vragenlijst in te vullen. Hoe meer details er zijn aangegeven, hoe groter de kans dat het juiste middel te vinden is. De patiënt kan zelf immers niets vertellen.

Wat beschouwt de homeopaat als normale en wat als bijzondere kenmerken van de patiënt:

Allereerst is de vraag wat normaal is: de een heeft het altijd warm, de ander altijd koud, de een drinkt altijd behoorlijke hoeveelheden, de andere juist weinig, de een lust graag vis en de ander juist absoluut niet. Voor de persoon zelf is dat allemaal normaal, het maakt iemand tot een bijzonder individu. Voor een kat is het normaal dat hij weinig drinkt en graag vlees lust, maar het is bijzonder als het dier van fruit houdt. Voor een hond is het meer bijzonder als hij het altijd koud heeft.

Juist op basis van de bijzondere kenmerken wordt het beste een bijpassend middel gevonden.

In het interview proberen we al deze bijzondere kenmerken boven tafel te krijgen, vervolgens worden deze uitgewerkt en gerepertoriseerd en daar komt dan een geschikt middel uit, wat in hoge potentie eenmalig wordt gegeven. In een telefonisch vervolggesprek na een aantal weken worden de resultaten geëvalueerd en wordt de behandeling zo nodig bijgestuurd.

Wilt u meer weten? Of een afspraak maken? Dan kunt u ons bellen op

telefoonnummer 033-4807819

homeopathie icoon